Najčastejšie otázky

Koľko bude sanácia skládky gudrónov stáť?
Daňových poplatníkov to nebude stáť ani cent. Slovensko získalo prostriedky na likvidáciu odpadu z fondov EÚ, z Operačného programu Životné prostredie. Štát tento projekt finančne nezaťaží. Likvidácia skládky bude stáť necelých 10 miliónov EUR bez DPH .

Ako dlho bude projekt sanácie trvať?
Samotná ťažba sa začne v decembri 2014 a celý projekt potrvá najneskôr do novembra 2015.

Nie je preprava toxických gudrónov cez obytné zóny nebezpečná?
Na prevoz sme vybavení špeciálnymi uzatvorenými nákladnými vozidlami. Aby neboli obyvatelia v okolí zaťažení, vyťažený odpad sa bude odvážať len v pracovnej dobe, kedy je minimum ľudí doma.

Ako môžu gudróny ohroziť zdravie človeka?
Gudróny sú v kvapalnom skupenstve kyselinovým kalom, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. Sú to toxické a zdraviu škodlivé látky. Tým, že skládku budeme ťažiť v zime, kal stuhne do podoby čiernych gudrónov, ktoré odvezieme v špeciálnych uzatvorených nákladných vozidlách. Prepravovať sa budú nielen samotné gudróny ale aj znečistená zemina. Počas prepravy gudrónov nedôjde k ohrozeniu zdravia občanov, nakoľko samotné gudróny budú odvážané v uzatvorených vozidlách.

Aká veľká je skládka a aké veľké je množstvo na nej umiestnených gudrónov?
Skládka zaberá takmer cca 4.000 m2 a odhaduje sa, že jej objem je vyše 3.800 m3. Celkový objem tvoria samotné gudróny a znečistená zemina

Sú na skládke len gudróny, alebo aj iný nebezpečný odpad?
Na skládke sú gudróny a kontaminovaná zemina.

Prečo vyhral práve tento variant?
Finálnemu rozhodnutiu predchádzalo viac rokov odborného výskumu ako aj spracovanie projektu EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Environmental Impact Assessment) a vykonanie prieskumných prác. Výsledky výskumov potvrdili, že je potrebné vykonať definitívne riešenie tejto ekologickej záťaže a teda úplné odstránenie gudrónov. Členovia združenia, ktoré bude vykonávať tento projekt majú dlhoročné skúsenosti zo susednej Českej republiky

Nie je variant odstránenia gudrónov zbytočne predražený?
Proces nakladania s gudrónmi je veľmi špecifický a technologicky náročný. Okrem samotného odstraňovania gudrónov z lokality a ich sanácie bude prebiehať aj začlenenie lokality do pôvodného reliéfu. Cena je k zložitému a zdĺhavému procesu adekvátna. Navyše, likvidácia skládky je plne hradená prostriedkami z eurofondov.

Prečo sa jednoducho lom s gudrónmi neprekryje?
Najlacnejší variant nie je vždy najlepší, pretože prináša riziká. Keďže ide o suchý lom, kde sú praskliny a pukliny, vzniká veľké riziko šírenia kontaminácie do okolia.

Prečo sa nezlikvidujú gudróny priamo na mieste?
Kameňolom leží v Chránenej krajinnej oblasti a v blízkosti záhradkárskej a obytnej zóny. Je vylúčené, aby v takejto oblasti prebiehala likvidácia gudrónov. Najbezpečnejšie riešenie je gudróny a znečistenú zeminu v uzavretých kontajneroch odviesť a postarať sa o ďalšie spracovanie v areáli na to technologicky prispôsobenom.

Gudróny sa na Slovensku budú likvidovať prvýkrát. Nemôže sa stať niečo neočakávané?
Vzhľadom k tomu, že v skupine dodávateľov je spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti so spracovaním gudrónov, budú dodržiavané všetky potrebné bezpečnostné predpisy, zohľadňujúce všetky situácie, ktoré by mohli nastať.

Čo bude s ťažbou ak bude teplá zima a gudróny nestuhnú?
Ťažba je plánovaná hlavne v zimných mesiacoch, v letných mesiacoch sa bude vykonávať dočisťovanie. Gudróny sa budú stále odvážať v uzatvorených kontajneroch, tuhé aj nestuhnuté.

Odkiaľ bude pochádzať zemina na zasypanie lomu?
Lom bude po vyťažení a odvezení gudrónov zasypaný prebytočnou výkopovou zeminou, ktorá zostane po iných stavebných prácach v Bratislave a jej okolí. V poslednej fáze bude zemina zatrávnená a zalesnená.

Budú obyvatelia v blízkosti lokality, kde sa ťaží cítiť nejaký zápach?
Áno, je možné, že v okolí lomu bude cítiť nepríjemný zápach. Nie je však škodlivý, neohrozuje zdravie obyvateľov ani životné prostredie.

Nenašli ste tu odpoveď na svoju otázku? Pošlite nám ju.