Vyše 40 tisíc ton gudrónov a zeminy je už z lomu preč

16.4.2015

Z kameňolomu Srdce sme vyviezli už vyše 40 tisíc ton gudrónov a zeminy z odhadovaného množstva 51 tisíc ton. Vrstva, do ktorej sme sa doteraz prepracovali, je hlboká v priemere 8,5 metra.
Ukončenie ťažobných prác predpokladáme najneskôr do polovice mája. Potom sa začne zasypávanie lomu zeminou a jeho revitalizácia.

Späť