V kameňolome Srdce už začali s prípravou na likvidáciu environmentálnej záťaže

24.11.2014

V kameňolome Srdce sa začali prípravné práce, potrebné pre začatie samotnej ťažby nebezpečného gudrónového odpadu. Oblasť čistia od krovia a náletových drevín a zároveň spevňujú príjazdovú cestu do kameňolomu, aby po nej mohli prechádzať ťažobné mechanizmy. Odpad ktorý ekologicky zaťažuje Devínsku Novú Ves už viac ako 50 rokov, bude v rámci projektu Kamenné srdce vyťažený a odvezený. Po vyčistení sa kameňolom zatrávni a sprístupní verejnosti.

Objednávateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR a realizátorom je združenie Kamenné srdce. Projekt je celý financovaný z Eurofondov - Operačného programu životné prostredie.

Späť