Toxické úložisko gudrónov z Devínskej Novej Vsi definitívne zmizlo

26.8.2015

„Všetky odpady - gudróny aj kontaminovaná zemina, sú už vyvezené a momentálne prebieha spätný zásyp lomu čistou zeminou," potvrdila sanačná odborníčka Anna Frimmerová z konzorcia Kamenné srdce, realizátora sanačných prác.
Z kameňolomu vyviezli 18 000 m3 gudrónov a kontaminovanej zeminy a 14 000 m3 povrchovej zeminy, spolu vyše 50 tisíc ton škodlivého odpadu. Následná analýza s odberom vzoriek potvrdila, že územie je čisté. Kameňolom sa zasypáva čistou, novou zeminou, ktorá pochádza z rôznych stavieb a výkopov.

Odťažené gudróny sa ďalej spracúvajú neutralizačným procesom v technologických zariadeniach spoločnosti .A.S.A. na Zohore. „Soldifikáciou meníme ich fyzikálno-chemické vlastnosti a upravujeme pH z kyslého smerom na neutrálne. V praxi to znamená zmiešavanie gudrónov s pomerným množstvom zásaditých aditív. Upravený odpad je sypký, vhodný na spoluspaľovanie," hovorí A. Frimmerová.
Zvyšok nespáliteľného odpadu ďalej zneškodňujú technológiami, ktoré eliminujú nebezpečné vlastnosti a bránia ich vylučovaniu do okolia. Takéto odpady budú využité na skládke, ktorá má presne technicky definované parametre na zabezpečenie voči únikom do okolia.

Upravený odpad - neutralizované gudróny - v zabezpečených nákladných autách putujú do cementárne v Rohožníku, kde sa využívajú ako alternatívne palivá pri výrobe cementu. Upravený odpad sa spoluspáli s bežnými palivami ako napr. zemný plyn, alebo čierne uhlie.

Starosta Milan Jambor hodnotí projekt sanácie ako najväčší v modernej histórii Devínskej Novej Vsi. „Som nesmierne rád, že sme to dokázali. Je to splnený sen," hovorí a dodáva, že veľká vďaka patrí všetkým obyvateľom dotknutých lokalít, ktorí prejavili veľkú dávku porozumenia dočasne zníženému komfortu bývania. Po finálnom zazelenaní kameňolomu budú môcť lokalitu bez obáv využívať na rekreačné účely.

História sanácie environmentálnej záťaže:
Nebezpečný ropný odpad v kameňolome Srdce obťažoval obyvateľov Devínskej Novej Vsi viac ako 50 rokov. Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bol toxický odpad vyťažený a zlikvidovaný z prostriedkov eurofondov - Operačného programu Životné prostredie.
Koncom novembra 2014 sa začali v kameňolome prípravné práce. Následne, 8. januára 2015 sa začala samotná odťažba kontaminovanej zeminy a gudrónov. Projekt bude ukončený na jeseň tohto roku, po revitalizácii a zazelenaní kameňolomu.

 

 

Späť