Tlačová správa: Toxické gudróny definitívne zmizli z Devínskej Novej Vsi

16.12.2015

BRATISLAVA, 14. 12. 2015 - Po necelom roku od začatia sanačných prác sa Devínska Nová Ves zbavila úložiska nebezpečného odpadu, ktorý mestskú časť sužoval vyše 50 rokov.

Projekt Kamenné srdce je jedným z prvých úspešne zrealizovaných sanácií environmentálnych záťaží z čias minulého režimu, ktoré sú kompletne financované z peňazí Európskej únie.
Po výsledkoch konečnej analýzy môžeme konštatovať úplné odstránenie environmentálnej záťaže z lokality lomu. Slovensko sa tak definitívne zbavilo nebezpečnej hrozby pre zdravie a životné prostredie," uviedol minister životného prostredia Peter Žiga. Dodal, že náklady odstránenie gudrónov dosiahli plánovaných takmer 12 miliónov eur s DPH, z Operačného fondu Životné prostredie.

Starosta Milan Jambor hodnotí projekt sanácie ako najväčší v modernej histórii Devínskej Novej Vsi. „Je to naplnenie 50-ročného sna o čistejšom a zdravšom životnom prostredí," hovorí.
Z kameňolomu Srdce, ležiaceho v blízkosti chránenej prírodnej oblasti, vyviezli približne 18 tisíc kubíkov gudrónov a 14 tisíc kubíkov kontaminovanej zeminy. Vyše 50 tisíc ton odpadu bolo spracovaných, čiže zhodnotených a zneškodnených. Upravené odpady sa priebežne spoluspaľujú.

Priestor kameňolomu sa podarilo vyčistiť v najväčšej možnej miere. Počas celého procesu sme práce dôsledne monitorovali chemickými analýzami," vysvetľuje zástupca združenia realizátorov Peter Sekula. Po úplnej odťažbe odpadov nasledovalo dočisťovanie stien kameňolomu. Postačujúci stupeň dočistenia potvrdila viacstupňová detekcia vzoriek. Lokalita Srdce bude naďalej dlhodobo monitorovaná.

Projekt Kamenné srdce bol špecifický v tom, že sanačné práce sa vykonávali v tesnom susedstve s obytnou zónou. Snahou realizačného tímu, s výraznou podporou mestskej časti DNV, bolo vyťažiť a odviezť gudróny v čo najkratšom čase, aby obyvatelia boli v čo najmenšej miere obmedzovaní prepravou odpadu. Samotná odťažba toxického odpadu preto prebiehala najmä počas zimných mesiacov, kedy sú gudróny v tuhom skupenstve. Dôsledným dodržiavaním bezpečnosti pri práci a nadštandardnými technickými opatreniami nebolo pri odstraňovaní environmentálnej záťaže ohrozené zdravie obyvateľov.
Po následnej revitalizácii a zazelenaní lomu s priľahlou lúkou sa lokalita stane prirodzenou súčasťou prírodnej oddychovej zóny.

História sanácie environmentálnej záťaže
Gudróny vznikli ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy kyselinou sírovou a do kameňolom Srdce boli vyvezené z vtedajšej rafinérie Apollo v roku 1963. Sú zaradené medzi nebezpečné odpady.
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bol toxický odpad vyťažený a zlikvidovaný z prostriedkov eurofondov - Operačného programu Životné prostredie.
Realizátorom projektu je združenie piatich firiem: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o, .A.S.A., spol. s r.o., Environcentrum, s.r.o., Envirogroup, a.s. a Raki, s.r.o. ktoré vzišlo ako víťaz tendra.
Koncom novembra 2014 sa začali v kameňolome prípravné práce. Následne, 8. januára 2015 sa začala samotná odťažba kontaminovanej zeminy a gudrónov. Projekt sanácie bol ukončený koncom októbra, následne do decembra 2015 prebiehalo čistenie a revitalizácia prostredia.

 

Späť