Stanovisko združenia Kamenné srdce k blogu M. Drotována „Smrad a hnus za 12 miliónov eur“

14.1.2015

Bratislava, 14. 1. 2015

Združenie Kamenné srdce odmieta vyjadrenia, ktoré vo svojom blogu „Smrad a hnus za 12 miliónov eur", uviedol Michal Drotován na webstránke Denníka N. Tvrdenia pána Drotována považujeme za šírenie nepravdivých, účelových a populistických informácií.

Všetky práce na sanácii environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce v Devínskej Novej Vsi sa uskutočňujú striktne v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy. V týchto dňoch sa vozí povrchová zemina z lomu a nie samotné gudróny. Vyvážaná zemina neohrozuje zdravie ľudí a na jej prevoz sú postačujúce nezakryté nákladné autá. Na bezpečnosť pri vykonávaní prác v súlade s predpismi BOZP dohliada bezpečnostný pracovník.
Gudróny sa začnú odvážať v priebehu budúceho týždňa v špeciálnych zakrytých kontajneroch v súlade so schváleným postupom.

K aktuálnej situácii sa vyjadril starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor: „Na stavbe som osobne bol viackrát, videl som odchádzať automobily, ktoré odvážali len vrchnú kryciu vrstvu zeminy, ktorá nezapácha. Tvrdenia pána Drotována považujem za zavádzajúce."

Realizátorom projektu je združenie piatich firiem - .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., .A.S.A., spol. s r.o., Environcentrum, s.r.o., Envirogroup, a.s. a Raki, s.r.o., z ktorých každá plní inú odbornú úlohu. Združuje najkvalifikovanejších odborníkov na tento druh sanačných prác. Jednou z nich je aj medzinárodná renomovaná spoločnosť .A.S.A., ktorá má s realizáciou podobných projektov v Českej republike dlhoročné skúsenosti. Na výkon tejto činnosti má licenciu.

Podrobnosti a aktuálne informácie o projekte sú zverejnené na www.kamennesrdce.sk.


Kontakt pre médiá:
Denisa Vološčuková
voloscukova@dynamic.sk +421 905 230 810

Späť