Organizácia, trasa a čas odvozu odpadu

10.12.2014

Trasa odvozu
Sanačné práce v kameňolome Srdce budú organizované tak, aby premiestňovanie odpadov bolo čo najekologickejšie a najracionálnejšie. Gudróny budú prepravované v uzatvorených kontajneroch a kontaminovaná zemina na nákladných autách. Príjazdová cesta ku kameňolomu Srdce bude pred začiatkom odvozu opravená a spevnená pre plynulý prejazd nákladných vozidiel. Po ukončení sanačných prác opravená prístupová cesta ostane na užívanie obyvateľom Devínskej Novej Vsi, ako aj návštevníkom dotknutej lokality.

Čas odvozu
Vyťažený odpad sa bude odvážať len v pracovnej dobe t.j. od 7:30 – 16:00, kedy je väčšina ľudí v práci. Ťažba bude prebiehať hlavne v zimných mesiacoch, aby si gudróny zachovali svoju pevnú konzistenciu. Je možné, že počas ťažby budú obyvatelia ulíc v blízkosti kameňolomu cítiť zápach. Ten je však úplne neškodný a neohrozuje zdravie ľudí ani životné prostredie. Jedná sa o dočasný stav, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť a ústretovosť za čo vopred ďakujeme.

Parkovanie vozidiel a techniky
Všetky mechanizmy budú parkovať na dočasnej, upravenej ploche v blízkosti kameňolomu Srdce. Na pracovisku bude 24 hodinová strážna služba.

Zabezpečenie lokality
Počas vykonávania sanačných prác bude dotknutá lokalita uzatvorená, neprístupná verejnosti, zabezpečená 24 hodinovou strážnou službou.

Späť