Odťažili sme už viac ako 24 000 ton gudrónov a zeminy

5.3.2015

Práce na odstraňovaní environmentálnej záťaže z kameňolomu Srdce pokračujú podľa plánu. Priebeh odťažby prišli v utorok 3. marca skontrolovať inšpektori z Ministerstva životného prostredia v rámci pravidelných kontrolných dní. Preverili spôsob a postup ťaženia a odvozu odpadu, dokumentáciu a dodržiavanie harmonogramu prác.
Tak ako doposiaľ od začiatku prác, neboli zistené žiadne rozpory oproti projektu.
Momentálne ťažíme vrstvu gudrónov, ktoré sa odvážajú na ďalšie spracovanie (neutralizáciu) do technologických zariadení spoločnosti .A.S.A.
Doteraz sme vyťažili a odviezli viac ako 24 000 ton gudrónov a zeminy.

Po rozkliknutí na fotke z kameňolomu vidieť pásku, ktorá označuje pôvodnú výšku, ktorú dosahovala vrstva gudrónov a zeminy.

Späť