K revitalizácii kameňolomu prispievajú aj obyvatelia Devínskej

14.10.2015

 

Vyťažená jama po gudrónoch sa viditeľne zmenšuje. Práve v týchto dňoch prekrýva kameňolom už 30 000 m3 zeminy. Nová, čistá zemina pochádza z rôznych bratislavských lokalít od Dúbravky, cez Dunajskú ulicu až po Petržalku, ale svojou troškou prispeli aj obyvatelia Devínskej Novej Vsi.

Nákladné autá vozia zeminu podľa dostupnosti, dvakrát týždenne alebo aj celý týždeň. V priemere je to 30 - 50 fúr denne. Celkovo sa zatiaľ naviezlo asi 2 700 fúr. Zemina zakryje kameňolom do pôvodnej výšky, v priemere 7 až 11 metrov. Celkový objem zeminy dosiahne podľa plánu v schválenom projekte 30 800 m3.

Následne spoločnosť Environcentrum vyrieši odvod dažďovej vody v areáli a konečne spoločnosť RAKI zatrávni plochu, na ktorej vysadí stromy. Taktiež príjazdová cesta bude zarovnaná.
Znovu chceme srdečne poďakovať obyvateľom dotknutých ulíc za ich trpezlivosť, s akou znášajú nevyhnutné dôsledky revitalizácie, hlavne prašnosť na lesnej ceste. S vašou podporou nám práca na odstraňovaní environmentálnej záťaže ide rýchlejšie.

 

Späť