Gudróny v Devínskej Novej vsi už čoskoro zmiznú

1.10.2014

Bratislava, 1.10.2014 - Problém nebezpečných gudrónov, ktorý bratislavskú Devínsku Novú Ves trápi už roky, bude čoskoro minulosťou. V najbližších týždňoch sa po 51 rokoch čakania začne s odstraňovaním ropných odpadov.

Ropný odpad bol do Devínskej Novej Vsi do lokality pri kameňolome Srdce privezený ešte v roku 1963 vtedajšou rafinériou Apollo. Po ukončení skládkovania bol povrch skládky prekrytý vrstvou ílovitých zemín. Avšak počas 51 rokoch bola krycia vrstva postupne poškodzovaná a bolo nutné začať situáciu riešiť.

Milan Jambor, starosta MČ DNV: „V minulom období boli realizované prieskumné práce, spracovávaná analýza rizika, ako aj vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie.“ Dňa 29.9.2014 nadobudla platnosť zmluva, ktorá zračí novú éru pre Devínsku Novú Ves. V najbližších týždňoch sa totiž začne s odstraňovaním tejto environmentálnej záťaže, jednej z najväčších na území Bratislavy. Pôjde o definitívne vyriešenie tejto ekologickej záťaže.

Späť